020 - 6227881   

mededelingen


Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker:

U wordt vanzelf uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Wenst u niet deel te nemen aan dit onderzoek of heeft u minder dan een jaar geleden  een uitstrijkje gehad dat normaal was, dan graag het oproepformulier aan de achterzijde invullen, tekenen en retour zenden in de bijgeleverde envelop.

Kunt u ons dit ook telefonisch laten weten?


Zorgverzekering verandering:

per 1 november  2018 heeft kunt U  veranderen van zorgverzekeraar. Indien dit het geval is kunt u dit ons laten weten?


Contactgegevens wijziging:

Bij verandering van uw naam, adres, telefoon gegevens, of andere veranderingen (bijvoorbeeld een geboorte)verzoek ik U dit  graag direct aan de assistentes doorgeven.No showregeling:

Voor het geval dat U onaangekondigd meerdere keren [2x] niet verschijnt op het afgesproken consult, overmacht daar gelaten:

Dokter Huygen is gerechtigd een onkostenvergoeding in rekening te brengen van 15 euro indien een patiënt meer dan  twee maal niet verschijnt op het afgesproken consult zonder afmelding van te voren en

waarbij de redenen van het niet verschijnen met de huisarts of assistente steeds besproken zijn.

Dit bedrag is niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Overmacht is nadrukkelijk van deze regeling uitgesloten.